نحوینو

در حال بارگذاری...

نحوینو

ثبت نام

رتبه ها

طی کردن این رتبه ها راه تعالی در مسلک نحوینو و مسیر اصلی این مسلک برای همه پیروانش می باشد.

banner-bg-po-t

رتبه ها

طی کردن این رتبه ها راه تعالی در مسلک نحوینو و مسیر اصلی این مسلک برای همه پیروانش می باشد.

مبتدی نحوینو
شما با عضویت در این سیستم، به عنوان یک مبتدی در مسلک نحوینو پذیرفته می شوید.
رهجو نحوینو
در جستجوی راه رسیدن به تعالی در مسلک نحوینو هستی؟ ابتدا باید سنت ها و قوانین ما را مطالعه کرده و با آنها آشنا شوی! هر مسیری نقشه راهی دارد، سنت های این مسلک هم نقشه راه نحوینو هستند.(خواندن قوانین و سنتهای نحوینو) نحوینو باید از حضور مستمر شما در این راه اطمینان حاصل کند. برای ایجاد این اطمینان هرروز به ما سر بزن. (بازدید از سایت برای سه روز) یک رهجوی قوی اراده به سادگی از اشتباهات و سختی های راهش سخن می گوید. فریاد بزن و بگو عادت بدت چه بر سر زندگیت آورده است ، بگو و بشکن حائل بین رهایی و اسارت را (در بخش خوداظهاری یک متن به این شرح منتشر کن: من اعتراف میکنم که به عادت بد ….. مبتلا هستم و میخواهم با پیوستن به مکتب نحوینو از این مشکل رهایی یابم. در این مسیر به قوانین و سنت های این مسلک متعالی پایبند خواهم بود و به واسطه راهنما ها ، راه بلد ها ، حامیان و ناجیان نحوینو به سرچشمه تعالی و رستگاری دست خواهم یافت.)
ره رو نحوینو

آیا تصمیم به آغاز گرفته ای؟ اگر میخواهی قدم در راه بگذاری و نحوینو شما را به عنوان یک ره رو ثابت قدم شناسایی کند باید بیشتر بنویسی! درمورد تصمیم جدیدی که گرفته ای و در مورد احساساتت در بخش خوداظهاری هرچه میخواهی بنویس. شرط مهم و حیاتی امتداد راه تعالی، خود اظهاری است. (ثبت حداقل سی و سه متن دیگر در خوداظهاری) کسی که به طور مرتب به ما سر نزند از مسیر تعالی دور می ماند و یک ره رو مصمم و خوب نیست. در این مسلک حضور شرط اول است. (بازدید از سایت برای سی روز دیگر) برای تبدیل شدن به یک ره رو در مسیر تعالی نیاز به راهنما داری پس برای دیگران درخواست دوستی بفرست بهتر است این افراد در رتبه های راهنما ، راه بلد، حامی و یا ناجی باشند. (ارسال حداقل ده درخواست دوستی)  یک ره رو کسی است که با مطالعه سطح آگاهی خود را افزایش میدهد. به بخش مقالات رفته و مطالعه کن. برای اثبات انجام این ماموریت در بخش نظرات مقالات حداقل پنج مرتبه نظر بده. (ثبت حداقل پنج نظر در بخش مقالات)

رهنورد نحوینو

 برای ارتقا یافتن به رتبه رهنورد باید با هم مسلکان خود ارتباط برقرار کنی. نحوینو یک مسیر تعالی جمعی است. رهنورد با اتکا بر نیروی سلوک جمعی موفق به عروج خواهد شد (ارسال یا دریافت پانصد پیام) کسی تا مرحله چهارم این مسلک رسیده بدون شک یک همراه همیشگی است. قطع همراهی دائم به معنای سقوط است و سقوط مانع عروج!! (بازدید از سایت برای سی روز دیگر) رهنورد همچنان در مسیر تعالی در حال یادگیری است(ثبت حداقل بیست نظر در مقالات) شرط مهم تبدیل شدن به رهنورد عضویت در یک مشارکت است! با توجه به عادت بدی که قصد ترک آن را داری در یک مشارکت عضو شو! (عضویت در یک مشارکت)

راهنما نحوینو

راهنما

برای تبدیل شدن به یک راهنما در نحوینو باید  همراه دائمی نحوینو باقی مانده و به گونه ای فعالیت کنی که سایرین به درخواستهای دوستی شما پاسخ مثبت بدهند!راهنما بودن در مسلک نحوینو قواعد خود را دارد. سفر با همسفران معنا میگیرد. سایر اهالی نحوینو باید با اخلاق و روحیات راهنما بهتر آشنا شوند تا در مواقع اضطرار و حملات اهریمن وسوسه، بهتر بتوانند از او کمک بگیرند. راهنما باید به سمت همسفران دست دوستی دراز کند و از سوی آنها پذیرفته شود.(بازدید از سایت برای سی روز دیگر و پذیرفته شدن بیست درخواست دوستی که از طرف شما ارسال شده است) یک راهنما دیگر یکی از اعضای معتبر مسلک میباشد که به قلمرو خود در نحوینو دلبسته است. شخصی سازی این قلمرو و گذاشتن نشانه هایی بر در و دیوار آن یکی از راه های شناسایی راهنمای خوب است. تازه واردین به نحوینو برای اینکه شما را به عنوان هدایتگر انتخاب کنند باید محیط شخصی سازی شده ای را در پروفایل شما ببینند. (تغییر آواتار پروفایل) توجه:عکس واقعی الزامی نیست و تنها تغییر آواتار به هر عکسی کفایت میکند. یک راهنمای خوب کسی است که در نحوینو فعال بوده و در مورد خوداظهاری خود یا سایرین نظر میدهد. به این معنی که باید حداقل پانصد بار درمورد خوداظهاری های خود یا سایر افراد نظر بدهید تا تعامل شما حفظ شده و کسی در نحوینو احساس تنهایی نکند. (ثبت حداقل پانصد نظر در مورد خوداظهاری های خود و دیگران)

راه بلد

برای تبدیل شدن به یک راه بلد باید همچنان همراه نحوینو باقی مانده و برای نود روز دیگر به طور مداوم به هم مسلکان خود سر بزنی به این معنی که نود روز دیگر هم از سایت بازدید کنی. (بازدید از سایت برای نود روز دیگر) برای کسب رتبه راه بلد باید سایرین را به مشارکتی که خود در آن عضو هستید دعوت کنی! این کار به نحوینو ثابت میکند که شما مسئولانه در پی انتشار این مسلک در بین افراد هستی و قلبا مایل به هدایت هم مسلکان خود بوده و در جهت این خواسته قلبی تلاش میکنی !(دعوت حداقل  بیست نفر به یک مشارکت) یک راه بلد از زمانی که در مقام هدایت سایرین قرار میگیرد مورد تقاضای دوستی های مکرر واقع میشود. راهنمایی به رتبه راه بلدی میرسد که حداقل به بیست درخواست دوستی پاسخ مثبت دهد تا بتواند با افراد بیشتری در تعامل باشد ! (پاسخ مثبت  به بیست درخواست دوستی که از طرف سایرین به شما داده میشود)  راه بلد در مقام بالاتری نسبت به راهنما قرار دارد بنابراین باید اطلاعات بیشتری از خود به سایر هم مسلکان در نحوینو بدهد! به این معنی که باید اطلاعات پروفایل خود را اپدیت کرده و اجازه بدهی سایرین بیشتر با شما آشنا شوند.  توجه: به هیچ عنوان نیازی به اطلاعات حقیقی شما نیست و میتوانی تمام بخش ها را با اطلاعات ساختگی ولی جذاب و مفید پر کنی. (حداقل سه بار اپدیت اطلاعات پروفایل)

حامی نحوینو

حامی

برای تبدیل شدن به یک حامی باید نود روز دیگر همراه نحوینو باشی! (بازدید از سایت برای نود روز دیگر) یک حامی باید در مشارکتها از نحوینو پنج بار رای ناظر گرفته باشد. درصورتی که پنج بار نحوینو شما را به عنوان ناظر مشارکت ها انتخاب کرده باشد میتوانید یکی از چالش های تبدیل شدن به حامی را پشت سر بگذارید. (حداقل پنج بار گرفتن رای ناظر از نحوینو  برای ادمین شدن در مشارکت) حامیان در نحوینو جایگاه ویژه ای دارند! به همین خاطر باید با هم در ارتباط باشند . برای این ارتباط یک مشارکت به نام حامیان وجود دارد که خصوصی است و عضویت در آن تنها با درخواست ممکن میباشد. یک راه بلد که قصد تبدیل شدن به حامی را دارد باید درخواست عضویت بدهد تا در صورت پذیرفته شدن به حلقه حامیان نحوینو وارد گردد. (درخواست عضویت در مشارکت حامیان)

ناجی نحوینو

ناجی

برای دستیابی به جایگاه ناجی باید نود روز دیگر همراه نحوینو باقی مانده و به طور مستمر به نحوینو سر بزنی !  (بازدید از سایت برای نود روز دیگر)  یک ناجی کسی است که در مشارکت حامیان فعال بوده و از بین سایر حامیان شایستگی بیشتری برای صعود از خود نشان داده است. اگر به اندازه ای که لازم است مسئولانه فعالیت کنید نحوینو شما را به مقام ناظر درمشارکت حامیان منتسب می کند. (گرفتن رای ناظر از نحوینو  برای ادمین شدن در مشارکت حامیان ) دقت کن که کیفیت متون شما در این مرحله تعیین کننده است. نحوینو به انتخاب ناجی بسیار حساس بوده و خود برای این گزینش به طور مستقیم دخالت میکند! تمیز دادن ناجی از حامی یک فرایند سیستمی نیست! نحوینو خود ناجیانش را برمی گزیند و این گزینش فرایندی موشکافانه و دقیق دارد. تمامی فعالیت های حامیان از جمله نحوه حمایت آنان از هم مسلکانشان زیر ذره بین دقیق نحوینو قرار گرفته و فعال ترین و متعهدترین حامیان برای ارتقا انتخاب می شوند. برای تبدیل شدن به ناجی لازم است تمام فعالیت های گفته شده در رتبه های قبلی را به صورت کیفی انجام دهی! دیگر هیچ شمارشی در کار نیست! نحوینو روح عمل شما را خواهد سنجید! پس همراه ترین و متعهد ترین و دلسوز ترین ها در نهایت به رتبه ناجی ارتقاء پیدا میکنند. پس از آن مدال ناجی به شما اهدا میشود. با دریافت این مدال شما یکی از معدود ناجیان مسلک نحوینو خواهید بود.

نحوینو

نحوینو

این رتبه متعلق به مسلک نحوینو می باشد و یک مقام فرا انسانی است که هیچ فردی قادر به کسب کردن آن نمی باشد. این رتبه یک وحدت است به هدف هدایت به سمت پرواز