نحوینو

در حال بارگذاری...

نحوینو

ثبت نام
section-icon

اعتبارات

فهرست تمام اعتباراتی که به شکل سکه های طلا ، نقره و برنز میتوانید در نحوینو کسب کنید.

انجام ماموریت!

جوایز اعتباری

ثبت تعداد بیست خوداظهاری

توضیحات ماموریت

نامحدود

حد جایزه

2 bronzecredit

ثبت تعداد سی نظر برای مقالات

توضیحات ماموریت

نامحدود

حد جایزه

1 bronzecredit

عضو شدن در گروه

توضیحات ماموریت

نامحدود

حد جایزه

1 bronzecredit

دریافت و ارسال 300 پیام خصوصی

توضیحات ماموریت

نامحدود

حد جایزه

1 silvercredit

پذیرفتن درخواست دوستی

توضیحات ماموریت

نامحدود

حد جایزه

5 silvercredit

ثبت نام در سایت

توضیحات ماموریت

نامحدود

حد جایزه

10 goldcredit

پذیرفته شدن درخواست دوستی شما

توضیحات ماموریت

نامحدود

حد جایزه

1 goldcredit

به دنبال

کسر اعتبارات

حذف خود اظهاری

توضیحات ماموریت

نامحدود

حد کسر

3 bronzecredit

خارج شدن از گروه

توضیحات ماموریت

نامحدود

حد کسر

5 bronzecredit

حذف کردن خود اظهاری در مشارکت

توضیحات ماموریت

نامحدود

حد کسر

1 silvercredit

قطع ارتباط دوستی

توضیحات ماموریت

نامحدود

حد کسر

10 silvercredit

ترک یک مشارکت

توضیحات ماموریت

نامحدود

حد کسر

5 goldcredit