نحوینو

در حال بارگذاری...

نحوینو

ثبت نام
beginner-rank

مبتدی

شما با عضویت در این سیستم، به عنوان یک مبتدی در مسلک نحوینو پذیرفته شده اید. ولی هنوز هم مسلک ما نیستید. برای هم مسلک شدن و قرار گرفتن در رتبه های نحوینویی و تبدیل شدن به یک رهجو باید ماموریت های زیر را انجام دهید بنا بر این:

باید در بخش خود اظهاری اعتراف کنی! نحوینو تنها کسانی را می پذیرد که به عادت بد خود آگاه هستند و از آن پشیمانند! فقط کسانی که با تمام وجود تصمیم به تغییر زندگی خود گرفته اند می توانند از موهبتهای سحرانگیز این مسلک بهره مند شوند. متن اعتراف شما باید دقیقا به این صورت باشد:

{من اعتراف میکنم که به عادت بد ..... مبتلا هستم و میخواهم با پیوستن به مکتب نحوینو از این مشکل رهایی یابم. در این مسیر به قوانین و سنت های این مسلک متعالی پایبند خواهم بود و به واسطه راهنما ها ، راه بلد ها ، حامیان و ناجیان نحوینو به سرچشمه تعالی و رستگاری دست خواهم یافت.}

نحوینو پس از مشاهده این اعتراف، شما را در جمع هم مسلکان پذیرفته و نشان هم مسلک را به شما اعطا میکند.

ماموریت بعدی مطالعه صفحه سنتها و قوانین نحوینو است. برای اینکه با این مسلک بهتر آشنا شوی باید از قوانین ما مطلع باشی. 

برای تبدیل شدن به یک رهجو باید برای سه روز در سایت حضور مستمر داشته باشی! به این وسیله به نحوینو ثابت می کنی که در تصمیمت مصمم هستی!