نحوینو

در حال بارگذاری...

نحوینو

ثبت نام
rahjoo

رهجو

شما در دومین گام از مسلک نحوینو هستید. این یعنی به نقصی که می خواهید با حضور در این مسلک آن را برطرف کنید، اعتراف کرده اید. با قوانین و سنت های نحوینو آشنایی دارید  و تا این بخش از مسیر ، نحوینو از همراهی شما اطمینان حاصل کرده است.

برای رفتن به گام بعد باید  به انتشار احساسات خود در بخش خود اظهاری ادامه دهید. یعنی انتشار سی و سه متن دیگر در بخش خود اظهاری که بهتر است گویای احساسات شما باشد.

نحوینو به همراهی شما بسیار اهمیت میدهد اگر برای سی روز دیگر به نحوینو سر بزنید پیگیری خود را اثبات کرده اید. 

برای تبدیل شدن به یک ره رو باید با هم مسلکان خود ارتباط برقرار کنید. پس به سایرین درخواست دوستی دهید. بهتر است این درخواست به یک راهنما ، راه بلد، حامی یا ناجی داده شود. چرا که در مسیر نیاز به کسی دارید که شما را هدایت کند. یعنی حداقل به ده نفر درخواست دوستی ارسال کنید. 

یک ره رو کسی است که با مطالعه سطح آگاهی خود را فزایش میدهد. به بخش مقالات رفته و مطالعه کنید. برای اثبات انجام این ماموریت در بخش نظرات مقالات حداقل پنج مرتبه نظر بدهید.

 

 

الزامات: 4

Daily visit the website 3 times

Unlock “هم مسلک” 1 time

Publish an activity post 1 time

Visit سنت های نحونیو 1 time