برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

درباره ما

نحوینو،نحوه جدید و نویی از زندگی را برای شما عزیزان به تصویر میکشد ؛و باعث تازه بینی و نو زیستن افراد میشود.
اپلیکیشن نحوینو در راستای ترک عادات بد و ترک اعتیاد تلاش میکند و سعی بر آن دارد که با قدم نهادن در این راه به افراد آسیب دیده از طرف مواد مخدر و اعتیاد،و افرادی که از رفتار های ناهنجار رنج میبرند خدمتی ارائه کرده باشد.
اعضای تیم نحوینو با تلاش و کوشش بسیار زیاد قصد دارند:
به افرادی که ناخواسته و نا آگاه گرفتار مشکلات و رفتارهای نامناسبی شده اند،به بهترین نحو ممکن کمک رسانی کند، و بهبودی هرچه بیشتر و بهتر زندگی را به ارمغان آورد.
همیشه یادتان باشد که وضعیت کنونی شما،سرنوشت نهایی تان نیست؛روزهای خوب خواهد آمد