برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

مسلک ما

درباره مسلک نحوینو بخوانید

همراهان نحوینو در این اپلیکشن مسیر سلوک را در هفت وادی شروع می کنند که شرط اولیه حضور آن است که بپذیرند عادات بد و اعتیاد آنان را به ققنوس پیر و بیماری بدل کرده که نیاز به برآمدن از خاکستر خود دارند و باید دوباره متولد شوند. پس هر کاربر با ورود به این مسلک میپذیرد که در آتش برآمده از عادت بد خود سوخته و پس از مرگ شخصیت نامطلوب قبلی خود، به شکل یک ققنوس جوان دوباره متولد شده است.

شما پس از برآمدن از خاکستر قدم بر وادی های مختلف تعالی می گذارید و در این مسیر زیبای تعالی به همراهان خود نیز کمک میکنید که همگی به وادی نهایی و هفتم برسند.

بنا براین نماد شما در نحوینو ققنوس است . ققنوسی که اگر حضورتان در نحوینو کمرنگ شود آشفته شده و روز به روز بیمارتر میشود و اگر روزهای بی خبری اش از شما به هفت روز برسد خواهد مرد! و شما برای تولد دوباره قنوس به شاه پر نیاز خواهید داشت!

شما میتوانید در گروه های نحوینو با سایر هم مسلکان خود ارتباط داشته و با کمک به آنان شاهپر کسب کنید. در این مسلک کسانی برتری دارند که بیشتر به هم نوعان خود کمک کنند. از طرفی می توانید در هنگام سوق به عادت بد یا وسوسه از سایر کاربران کمک بگیرید و تعیین کنید که فرد کمک دهنده شایسته دریافت شاهپر هست یا نه! در واقع شالوده نحوینو بر پایه کمک و یاری فرد به فرد بنا نهاده شده تا تعالی گروهی را ممکن سازد.

نحوینو برای اولین بار در جهان تکنولوژی را در جهت تعالی بشر به خدمت گرفته است. بیایید درباره وضعیت دنیای مجازی کنونی کمی تفکر و تامل کنیم. تقریبا تمامی شبکه های اجتماعی سمت و سویی سرگرم کننده دارند. آیا تا کنون به حال خود بعد از گشت و گذار در اینستاگرام یا سایر شبکه های اجتماعی دقت کرده اید؟ اتلاف وقتی که در میان ویترین زیبا و اغلب دروغین زندگی اطرافیانتان ثمره ای جز حال بد و مقایسه ای اشتباه بین واقعیت زندگی خود با ظاهر بزک کرده زندگی دیگران ندارد. حس و حال بدی که از خلع جمع گرایی و عطوفت ناشی میشود.

تنها چیزی که در نحوینو اهمیت دارد حال خوب بشر است! و قرار بر این داریم دستانمان را بهم گره بزنیم برای شکست دشمن مشترکمان یعنی عادات بد و سختر از همه اعتیاد !