برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

هدف نحوینو

نحوینو هدفمند است!

نحوینو هدفمند است و میکوشد با تلاشی مصرانه در راستای وقوع تحولی نو در زندگی افراد آنها را به لذت های والا و دستیابی به زندگی سرشار از آرامش و رهایی از هرگونه وابستگی افراطی سوق دهد

و با خلق راهی نو برای افراد زندگی بهتر را میسر میکند،

قدم نهادن در راه آزادی برابر است با موفقیتی دلچسب که تمامش ثمره تلاش تو بوده.

پس هر مدام با خودت تکرار کن : هر روز با اشتیاق و هدف زندگی میکنم،من میتوانم.
هدف ما تعلیمی برای حرکت به سمت زندگی متعالی میباشد ما میخواهیم افراد بتوانند در ایجاد ارتباط با خود و جهان هستی به توانمندیی های موثری دست پیدا کنند

نحوینو حامی و همراهی تازه است که دست دوستی را به سویتان دراز کرده و از صمیم قلب خواهان یاری شماست و چیزی جز بهبودی و تندرستی برای شما نمیخواهد.
با شما و همراه شما..

نحوینو به دنبال زیبایی ها

اعتیاد جلوه های زیبای زندگی را می پوشاند. و با دودی سیاه رنگین کمان زنی را کمرنگ یا حتی بی رنگ می کند،

نحوینو به دنبال باز گرداندن بوی خوش زندگی و رنگین کمان آرزوهاست، ما باید به زندگی معنا بدهیم. نه اینکه زندگی به ما معنا بدهد.

نحوینو به دنبال نگاهی نو

برای تغییر روال سرد و بی روح دوران اعتیاد نیاز به نگاهی نو برای دوباره دیدن و مهمتر از آن بهتر دیدن است ، که می‌تواند سر آغاز تمام تغییر های بزرگ باشد ، برای شروع جدید چیزی که نیاز داریم روز جدید نیست، طرز فکر جدید است.

نحوینو به دنبال تغییر

برای چه نگران و رنجور چیز هایی هستی که از عهده شان بر نمی آیی!
بخواه تا تغییر کنی هر چه به آن فکر کنید در آینده پدیدار خواهد شد پس برای تغییر آینده از تغییر ذهنتان شروع کنید بیاد داشته باشید بهترین معلم برای زندگی آخرین اشتباه ماست.