سیگار کشیدن

سیگار کشیدن   کشیدن سیگار. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بهداشتی قابل پیشگیری. در جوامع مختلف است. مصرف سیگار به‌صورت. یک عادت در جوامع و گروه‌های سنی مختلف درآمده است. در تحقیقات اغلب ثابت شده. که شروع و سرآغاز مصرف دخانیات یک جنبه روانی دارد. جزء اعتیادآور سیگار نیکوتین است که با اثر بر دستگاه اعصاب …

ادامه مطلب