پرخوابی

پرخوابی چیست ؟ چرا تعداد بسیار چشمگیری از افراد درگیر این عادت بد هستند ؟ عادت و اعتیاد افراطی به هر چیزی می‌تواند برای انسان مشکل‌ساز شود. به‌طور مثال وجود ویتامین برای بدن امری ضروری است. اما اگر بیش‌ازحد طبیعی و عقلانی به جسم و بدن ویتامین تزریق کنیم. انواع مشکلات را به وجود می‌آورد، …

ادامه مطلب